Kolik čísel má tato kolekce a co je její součástí?

Předpokládaný počet čísel: 60. V každém čísle je kniha věnovaná vesmíru.

Kdy se tato kolekce dostane do prodeje?

První číslo bude na stáncích od čtvrtka 20. ledna 2022. Druhé číslo bude na stáncích od čtvrtka 3. února 2022. Od třetího čísla bude kolekce vycházet pravidelně každý týden a dnem vydání bude vždy čtvrtek.

Kolik stojí?

První číslo bude k dostání na novinových stáncích za 59 Kč. Druhé číslo bude k dostání na novinových stáncích za 159 Kč. Cena následujících čísel 249 Kč.

Kde získat více informací?

Pro více informací kontaktujte zákaznický servis:
– poštou na adrese: SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
– telefonicky na telefonním čísle: 225985225 (zpoplatněná linka, která je v provozu od pondělí do pátku a to v následujícím časovém intervalu: 8.00 – 18.00 hodin; z provozu jsou vyjmuty soboty, neděle a dny, na které připadají oficiálně uznané státní svátky České republiky)
Maximální sazba za telefonáty z pevné linky prostřednictvím hlavních celostátních telefonních operátorů je 3,50 Kč za minutu, včetně DPH, přičemž poplatky jsou účtovány od začátku hovoru; sazba mobilní sítě závisí na konkrétním operátorovi, kterého zákazník používá.
– faxem na faxovém čísle: 225341425
– e-mailem na adrese: hachette@send.cz

Jak získat starší čísla?

Pokud vám chybí některá ze starších čísel, můžete si je objednat telefonicky / e-mailem za následujících podmínek:
- telefonicky na telefonním čísle: 225985225
- e-mailem na adrese: hachette@send.cz

Nakladatel si vyhrazuje právo změnit pořadí vydávaných knih z technických důvodů.
Nakladatel si vyhrazuje právo přidávat svazky do původního plánu a obohatit tak kvalitu kolekce.