první svazky sbírky

Sluneční soustava, náš rodný koutek v širém vesmíru, nás od pradávna okouzluje. Do této soustavy patří především planety a jejich přirozené družice, ale také jiná tělesa, jako jsou například planetky či komety. Nezastavitelný pokrok ve vědě a technice nám umožnil cestovat až na její nejvzdálenější hranice, avšak stále nedokázal ukojit naši zvědavost. A naše planetární soustava nám dál odhaluje nové a nové divy.

Černé díry jsou ta nejzáhadnější místa ve vesmíru. V jejich nitru je gravitace natolik silná, že čas a prostor se zde deformují k nepoznání. Tato jedinečná tělesa posouvají možnosti hmoty na hranice únosnosti tím, že vytvářejí gravitační vlny a přeludy kosmického rozsahu. Dlouho žily jen na tabulích teoretických fyziků, ale v posledních desetiletích se nám podařilo získat nezvratné důkazy o jejich existenci.

Mars je nejen nejbližší planetou, ale také se svou velikostí a složením v mnohém podobá Zemi. Délka jeho dnů a sklon rotační osy jsou se Zemí téměř totožné, ale liší se především průměrnou povrchovou teplotou, která je na Marsu mnohem nižší. S nedávným objevem, že na Marsu kdysi byla voda, získala naše fascinace rudou planetou nový rozměr: mohla by se jednoho dne stát naším druhým domovem?

Mléčná dráha je obrovská spirála, která zaujímá prostor o průměru v řádech tisíců světelných let. Naše galaxie je téměř stejně stará jako vesmír, existuje 13 miliard let a je v ní umístěno více než 200 miliard hvězd. Společně se čtyřiceti dalšími sousedními galaxiemi tvoří Místní skupinu galaxií a mezi nimi je jednou z největších. Největší tajemství naší galaxie se nachází v jejím samotném středu: gigantická černá díra, která není v současné době aktivní.

Vývoj hvězd je ovlivněn bojem, trvajícím miliardy let, mezi expanzivní silou jaderných reakcí v jejich vnitřku a vlivem gravitační síly. Hvězda končí svůj život jako bílý trpaslík, neutronová hvězda nebo černá díra. Ale než se tak stane, proběhne v jejím nitru mnoho chemických reakcí ovlivňující okolní vesmír.

Zrození vesmíru proběhlo obrovskou explozí před téměř 14 miliardami let. Všechno, tedy hmota, energie, prostor a čas, vzniklo v jednom krátkém okamžiku, kdy hustota byla nekonečná. Od té chvíle se vesmír nepřestal rozpínat a vytvářet složité soubory jevů a těles. Stále se však vedou diskuse o tom, jak ona původní hmota vznikla a co se vlastně před Velkým třeskem dělo.